Zajišťujeme profesionální servis a opravu moderních oken a dveří:
605 421 978

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI HMYZU, SERVIS OKEN A DVEŘÍ

Servis, oprava a seřízení kování oken a dveří

     Zajišťujeme     odborný     servis     většiny     používaných     typů     kování     od renomovaných   výrobců   jako   je   Roto,   Maco,   Winkhaus,   G-U,   Siegenia,   KFV, Schuring, Fuhr aj.         Neváhejte   nás   kontaktovat   i   v   případě,   že   neznáte   výrobce   vašich   oken   či dveří.     Moderní    okna    a    dveře    Vám    mohou    při    správné    údržbě    sloužit    několik desítek    let,    pokud    budete    dodržovat    pravidelný    odborný    servis    včetně seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna   se   běžným   používáním   a   vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří pro    správnou    funkci    1x    ročně    zkontrolováno,    seřízeno    a    promazáno vhodným      prostředkem.      Nedodržováním      těchto      zásad      dochází      k mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke zhoršení   těsnících   vlastností   a   ke   snížení   bezpečnostních   vlastností   oken   a dveří.     Včasným    odhalením    a    odstraněním    drobných    a    skrytých    závad    se vyvarujete   pozdější   finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování. Zanedbání    servisu    a    údržby    oken    a    dveří    dochází    k    nadměrnému opotřebování    kování,    snížení    bezpečnosti    oken    a    dveří,    netěsnosti    a shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních dílů   kování.   V   případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej nahradit   ekvivalentním   dílem   nebo   provádíme   kompletní   překování   novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis oken a dveří - výměna kování - KalMont Litvínov